Karlova Ves - Miesto pre ľudí

Karlova Ves - Miesto pre otvorený úrad

Miesto, kde sa stretne mesto a príroda v rovnováhe

O mne

Narodil som sa v Bratislave a bývam na Dlhých Dieloch. Mám 31 rokov, som ženatý a narodilo sa nám naše prvé dieťatko. Študoval som evanjelikálnu teológiu v Banskej Bystrici. Pokračoval som na magisterský stupeň na Husitskej teologickej fakulte v Prahe a teraz som doktorand na Evangelisch-Theologische Fakultät na Univerzite vo Viedni. Pracujem v oblasti manažmentu vývoja aplikácií pre zdravotníctvo.

O verejné veci som sa zaujímal už od mladosti. Tento záujem sa pretavil aj do organizovania diskusných fór na témy politiky a etiky. Keď som bol oslovený, aby som kandidoval, bolo to pre mňa len prirodzeným vyústením od teórie k praxi.

Prečo kandidujem

V Karlovej Vsi žijem a mám rodinu, preto je pre mňa dôležité, ako tu budeme žiť ako komunita. Doteraz som len komentoval, ale rozhodol som sa, že prijmem výzvu a verejný záujem chcem obhajovať aktívne ako poslanec. Demokracia funguje len vtedy, ak sa do nej zapojíme a nebude nám ľahostajné, čo sa okolo nás deje. Ako občania si potrebujeme privlastniť miesto, kde žijeme. A to začína našim najbližším okolím, našou mestskou časťou. Preto som sa rozhodol, že chcem použiť svoje skúsenosti pre verejný záujem.

Vízia pre Dlhé Diely a Karlovu Ves

Žiadny poslanec v zastupiteľstve nemôže byť sám, pretože bez hlasov ostatných poslancov zo zastupiteľstva nemôže presadiť nič. Poslanci sa musia vedieť dohodnúť a preto som rád, že sa nám podarila dobrá spolupráca a vedeli sme založiť širokú koalíciu s ostatnými stranami. Každý z poslancov musí mať jasno v tom, na čo chce dávať dôraz, ako chce, aby vyzeralo jeho miesto pôsobenia, akú budúcnosť chce vidieť a aké hodnoty vyznáva. Moja vízia Karlovej Vsi a Dlhých dielov sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov. Vidím Karlovu Ves ako:

Miesto pre ľudí

 • Budem podporovať projekty, ktoré budujú miestne komunity.
 • Chcem presadiť zavedenie participatívneho rozpočtu, aby občania mali možnosť rozhodnúť, kam by mali putovať ich peniaze.
 • Chcem podporovať snahy o zapojenie verejnosti pri určovaní podoby verejného priestoru.
 • Chcem podporovať aktivity smerujúce k zastaveniu hazardu.
 • Nebudem podporovať výstavbu veľkých developerských projektov.
 • Nebudem podporovať, aby mestská časť zasahovala reguláciou do parkovania.
 • Budem podporovať projekty pre vytváranie nových parkovacích miest.
 • Chcem podporovať smart riešenia pre mestskú časť (smart parkovanie).
 • Budem podporovať investície do obnovy chodníkov, nadchodov, podchodov a zabezpečenie prechodu pre znevýhodnené osoby.

 • Miesto otvoreného úradu

 • Chcem, aby sa mestská časť nezadlžovala, ale mala vyrovnaný rozpočet.
 • Chcem, aby sa naďalej zverejňoval plán verejného obstarávania na rok dopredu a aby sa zverejňovali ročné správy o stave a výsledkoch verejného obstarávania.
 • Chcem podporovať prehľadné a interaktívne zobrazovanie rozpočtu miestnej časti (napr. ako tu).
 • Chcem, aby boli zverejnené zoznamy nájomných bytov v správe KV a podmienky pre ich získanie.
 • Chcem, aby bola zverejnená základná štatistika o bytoch v správe samosprávy, kritériá pre prideľovanie bytov a zverejnený aktuálny zoznam žiadateľov o byt.
 • Chcem, aby boli zverejňované rozhodnutia o pridelení, alebo nepridelení dotácií/grantov.
 • Chcem, aby sa vytvorili pravidlá pre riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií a grantov.
 • Chcem, aby bol vytvorený priestor pre rôznosť názorov v Karloveských novinách s vyváženým obsahom (stanovené pravidlá pre tvorbu obsahu, uvedenie autora celým menom).
 • Chcem, aby Karloveské noviny informovali o budúcich hlasovaniach zastupiteľstva a o výsledkoch zasadnutí MiZ.
 • Chcem, aby sa dôslednejšie kontrolovalo dodanie Karloveských novín do celej Karlovej Vsi.
 • Chcem, aby bol zverejnený zoznam komunikácií, ktoré má miestna časť v správe.
 • Chcem, aby boli poskytnuté prenosy z rokovaní MiZ na YouTube a boli kvalitnejšie výstupy z rokovaní.

 • Miesto, kde sa stretne mesto a príroda v rovnováhe

 • Chcem hľadať ekologické spôsoby naplnenia potrieb Karlovej Vsi.
 • Chcem podporovať snahy pre ochranu Kráľovej hory, Karloveskej zátoky, ostrova Sihoť a unikátneho charakteru Karlovej Vsi.
 • Chcem podporovať rozmiestnenie nádob na separáciu kuchynského oleja.
 • Chcem podporovať ekologické spôsoby mobility a vzdelávanie o ekológii.
 • Chcem podporovať ekologické spôsoby odstraňovania buriny.
 • Chcem podporovať snahy o zadefinovanie využitia lesov na Kráľovej hore ako oddychovú zónu a nie ako hospodárske lesy.
 • Referencie

  Ďakujem aj týmto ľudom za podporu

  Eduard Heger

  Poslanec NR SR (OĽANO)

  "Balázsa poznám ako pracovitého a veľmi zodpovedného, čestného a empatického človeka. Myslím, že toto sú tie najdôležitejšie predpoklady na vstup do komunálnej politiky v tomto čase. Balázs je však aj vzdelaný a bystrý človek, preto si myslím, že bude vedieť prinášať dobré riešenia pre svoju mestskú časť. No a nechýba mu ani odhodlanie a energia potrebná na zdolávanie prekážok, ktoré sa v riešení komunálnych problémov často vyskytujú. Preto Vám ho odporúčam krúžkovať. Som si istý, že s touto voľbou budete veľmi spokojní. "

  Andrej

  Lekár

  "Balázsa poznám už dlhé roky. Dôvod, prečo svoj hlas dám práve jemu je, že pri riešení akýchkoľvek problémov sa okrem svedomitej prípravy opiera najmä o morálne zásady, čo verím, že je pre dnešnú politiku na Slovensku to najdôležitejšie."

  Matej

  Produktový koordinátor

  "Balázsa poznám už dlho a pri našich debatách sa vždy držal faktov, zároveň sa však zaujímal aj o názor druhej strany. Jeho rozvážnosť a pokoj určite prinesie mnoho dobrého. Aj keď nie som typicky pravicový volič, Balázs má jednoznačne môj hlas, pretože viem, že bude konať zodpovedne a rozvážne."

  Petra

  Mama na plný uväzok

  "Na Balázsovi si cením jeho ochotu sa v dnešnej dobe angažovať v politickej sfére. Je to tažká úloha. Ako človeka ho poznám už dlhé roky. Je inteligentný, usilovný, čestný a má záujem o Karlovu Ves. Ako poslanec bude veľkým prínosom. Budem ho voliť, pretože ako matku ma zaujíma, v akom prostredí žije a bude žiť moje dieťa."

  kontakt

  Budem veľmi rád, ak ma kontaktujete a napíšete mi svoje pohľady, podnety, nápady, alebo názory na:
  Email:
  Facebook: Balázs Szamaranszký